Oplysning om indsamling af dine personoplysninger:

Ved udfyldelsen af registrering i JobAgenten indhentes oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, køn, CV, ansøgning og øvrige dokumenter, som du uploader. Du kan altid opdatere dine oplysninger.

Vi indsamler, registrerer og analyserer de personoplysninger, du har afgivet ved udfyldelsen af registrering i JobAgenten.

Formålet med ovennævnte behandlinger af dine personoplysninger er en vurdering af dine kompetencer, således at vi kan kontakte dig, hvis der opslås ledige stillinger, som vi vurderer vil have relevans for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke.

Dit samtykke til de ovennævnte behandlinger af dine oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes med det resultat, at registreringen af oplysningerne slettes. Tilbagekaldelse kan ske ved henvendelse til Henrik Bøgebjerg hos den dataansvarlige.

Dine personoplysninger slettes automatisk 6 måneder efter udfyldelse af registreringen i Jobagenten, hvis du ikke aktivt har bekræftet en forlængelse. Hvis du i løbet af denne 6 måneders periode ændrer dine oplysninger eller aktivt bekræfter en forlængelse, vil der gå 6 måneder fra det tidspunkt, du ændrede eller bekræftede din forlængelse, til at dine personoplysninger bliver slettet.

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i, og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling. Dette kan ske ved henvendelse til Henrik Bøgebjerg hos den dataansvarlige.

Du har ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet ved registrering i JobAgenten i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så længe der ikke er sket anonymisering af personoplysningerne.

Det er frivilligt at registrere sig i JobAgenten, men en undladelse af at besvare spørgsmålene bevirker, at vi ikke vil være i stand til at vurdere dine kompetencer på den forudsatte måde, hvilket kan få indflydelse på bedømmelsen af dine kvalifikationer.