printshare

Sygeplejerske til vagtfri stilling som ALS-konsulent

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind Publiceret 16. november 2022
Ansøgningsfrist 15. december 2022

Sygeplejerske søges til vagtfri stilling som ALS-konsulent 

Som ALS-konsulent i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) bliver du udkørende konsulent, der sikrer, at ALS-patienter og deres pårørende får tilbudt den rette højtspecialiserede rehabilitering. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en alvorlig fremadskridende sygdom, som påvirker de fleste muskler i kroppen, med tidlig død til følge. Sygdommens kompleksitet rammer hele familien og kræver tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  

På hjemmebesøg vil du vejlede ALS-patienter og deres pårørende om sygdommen og dens forløb.

Du vil være med til at udvikle og formidle RCFM’s faglige ekspertise indenfor ALS-rehabilitering, og får en vigtig rolle i samarbejdet med kommunale samarbejdspartnere og relevante hospitalsafdelinger. 

Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, fysioterapeut, læge, socialrådgiver og psykolog. Teamet har et tæt samarbejde, og der er altid mindst to konsulenter tilknyttet hver patient. Teamet er selvtilrettelæggende på baggrund af en tværfaglig visitation. 

Som medarbejder i RCFM vil du blive en del af en positiv arbejdsplads, hvor kollegialt fællesskab prioriteres højt.

 

Personlige og faglige kompetencer 

Du er uddannet sygeplejerske med flere års klinisk erfaring. Jobbet kræver ikke forudgående kendskab til ALS-sygdommen, men neurologisk erfaring vægtes højt.

Som person kan du rumme de svære samtaler og lade dem blive på arbejde. Når det ikke er muligt, rækker du ud efter en kollega for sparring.  Du er i stand til at modtage supervision og kan drage fordel af denne. 

Du har et helhedsorienteret menneskesyn, hvor du ser det hele menneske og er i stand til at se hver patient/familie som unik. Du næres af at sikre at patient og pårørende kan få den bedste hjælp, og du kan se dig selv i kerneværdierne i organisationen og den måde opgaverne løses på i RCFM Om os - RCFM

Du har gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage til et tæt tværfagligt samarbejde, hvor du tør gå ind over dine kollegers fagområder, men også ved hvornår, der er behov for en anden faglighed end din. 

Derudover prioriterer vi, at du: 

 • Har en solid sygeplejefaglig baggrund, gerne med erfaring fra alvorlige livstruende sygdomme. 
 • Har erfaring i samtaler med mennesker i sorg og krise.
 • Du kan arbejde selvstændigt og er god til at prioritere i dine opgaver og selv tilrettelægge din kalender. 
 • Kan formulere dig godt på dansk, både mundtligt og skriftligt. 
 • Har lyst til at lære om ALS og rehabilitering på højtspecialiseret niveau. 

 

Opgaver: 

 • Yde sygeplejefaglig og ALS-specialist vejledning og rådgivning til ALS-patienter, deres pårørende og professionelle behandlere på tværs af faggrænser og sektorer.   
 • Arbejde i familiens hjem/lokalmiljø og i tæt samarbejde med relevante faggrupper inden for social- og sundhedssektoren.   
 • Udarbejde rehabiliteringsrapporter og referater på baggrund af deltagelse i samtaler og tværfaglige møder. Der må forventes en vis mængde skriftligt arbejde. 
 • Formidle viden og undervise på kurser, temadage, fagkurser og konferencer.   
 • Varetage mødeledelse på tværfaglige møder i hjemmet.
 • Koordinere samarbejde og indsatser, når patienten har svært ved at navigere i systemet. 
 • Deltage i den faglige udvikling af ALS og rehabilitering på højtspecialiseret niveau. 

 

Ansættelsesforhold 

 • Stillingen er placeret i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvorfra konsulentfunktionen dækker Østdanmark. Der vil ind imellem forekomme møder rundt i landet, og du skal være indstillet på 10-15 nationale rejsedage pr. år 
 • 37 timer ugentlig med fleksible arbejdstider, i sjældne tilfælde weekend eller aften arbejde.  
 • Løn og arbejdsforhold svarende til kvalifikationer jf. de regionale overenskomster.  
 • Tiltrædelse 1. marts 2023. 

 

Ansøgning 

 • Ansøgningsfrist 15. december 2022 
 • Ansættelsessamtaler 1.samtale 3. januar 2023 og 2. samtale 13. januar 2023.  Der må forventes afvikling af personlighedstest.    
 • Ansøg via knappen i top og bund af siden
 • Spørgsmål kan rettes til, afdelingsleder sygeplejerske Sabina N.-Pujic på telefon 22652406 og cheflæge Heidi Aagaard på telefon 22652400. 

 

Om RCFM 

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et nationalt center, der støtter sundheds- og socialvæsenet med højt specialiseret viden om rehabilitering af personer med sjældne neuromuskulære sygdomme - i daglig tale kaldet muskelsvind. Vi rådgiver og underviser personer med muskelsvind, deres familier og fagpersoner, og vi forsker og udvikler inden for neuromuskulær rehabilitering. RCFM har henvist ca. 3500 børn, unge og voksne med en muskelsvindsygdom eller ALS.   

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger administration, forsknings- og udviklingscenter og konsulentfunktion for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktion for Østdanmark. RCFM har 40 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer.   

For flere informationer henvises til www.rcfm.dk  

Tip en venAndre stillinger