Leder af Facility Service

Økonomi og Facility management Publiceret 24. september 2019

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en leder af Facility Service

UCL's Facility Service varetager ansvaret for UCL's samlede bygningsmasse, der omfatter 105.000 m2 fordelt på 11 adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling. Bygningerne er dels ejede bygninger, dels lejemål.

Opgaveporteføljen i Facility Service er relativt bred - fra daglig drift til afdækning og realisering af mere strategiske projekter for udviklingen af de fysiske rammer, herunder ansvaret for store og små byggesager. Udviklingen og driften af bygningsmassen foregår i dialog med vore brugere - studerende, undervisere, ledere mv. - så det er væsentligt, at vores nye leder er en god kommunikator.

Vi har brug for en synlig og nærværende leder, og der vil derfor til jobbet være knyttet en del transport mellem afdelingerne.

Medarbejderstaben er på 30 medarbejdere med en bred vifte af bygningstekniske kompetencer. Heraf er 11 ansat på særlige vilkår.

Jobprofil

Lederen af Facility Service-afdelingen har det overordnede ansvar for

 • daglig drift, herunder prioritering, styring og sikring af et højt serviceniveau, hvor efterspurgte ydelser leveres kvikt
 • styring af små og større byggesager
 • udarbejde og implementere bygningsvedligeholdelse med afsæt i værktøjet MdocFM
 • udvikling og implementering af klimaoptimerede løsninger
 • myndighedsbetjening og efterlevelse af myndighedskrav af enhver art fsva. de fysiske rammer
 • frugtbar dialog med brugerne om ønsker og udviklingsbehov
 • personaleledelse af 35 medarbejdere
 • økonomisk ansvar (med støtte fra økonomiafdelingen) for et årsbudget på ca. 100 mio. kr.

Personprofil

Vi søger en leder af Facility Service, der

 • har relevant faglig baggrund på højt niveau
 • har erfaring med bygningsdrift og styring af såvel daglige vedligeholdelsesopgaver som større byggeprojekter
 • har erfaring som leder
 • har veludviklede kommunikationsevner - der skal kommunikeres med en bred vifte af interessenter - studerende, medarbejdere, ledere, leverandører af services etc.
 • har gode evner for og erfaring med økonomistyring
 • er garant for, at alle myndigheds- og arbejdsmiljøkrav overholdes

Ansættelse

Lederen af Facility Service refererer til ressourcechef Ole Hjort Willatzen.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt og senest 1. januar 2020.

Opgaverne løses på UCL's adresser i Vejle, Jelling, Odense og Svendborg.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst.

Flere oplysninger

Såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybende information, er du velkommen til at kontakte ressourcechef Ole Hjort Willatzen, ohw@ucl.dk eller tlf. 2463 0063.

Ansøgning

Du bedes uploade ansøgning, cv og relevante dokumenter via vores hjemmeside www.ucl.dk/job.

Der er ansøgningsfrist den 18. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. oktober 2019.

 

Om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole uddanner og udvikler til fremtidens arbejdsmarked. Vi samarbejder, forsker, motiverer og udfordrer for at sikre, at vores studerende og vores samarbejdspartnere kan udnytte og bidrage til fremtidens nye muligheder.

1. august 2018 fusionerede Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Den nye institution udbyder 41 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Uddannelserne udbydes i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder uddannelser inden for sundhed, teknologi og byggeri, business, pædagogik og samfundsfag.

Tip en venAndre stillinger