printshare

Aarhus Business College søger en ny rektor til Handelsgymnasiet i Viby

Aarhus Business College Publiceret 16. marts 2023
Ansøgningsfrist 25. april 2023

Aarhus Handelsgymnasium er byen største gymnasium med ca. 2000 elever og ca. 170 undervisere fordelt på to adresser. Hvert eneste år dimitterer skolen masser af unge studerende, der med blåt kantbånd på huen søger ind på videregående uddannelser. Det forpligter og med mere end 150 års uafbrudt uddannelsesudbud har skolen lange og stolte traditioner, men også evnen til at forny sig uden at gå på kompromis med kvaliteten med vores uddannelser. De unge fra Aarhus Handelsgymnasium er spirende talenter, der skaber værdi og vækst i virksomhederne, på videreuddannelsesinstitutionerne og i samfundet generelt.  

Vores rektor, Anette Lind, har valgt at gå på pension efter mange år ved roret på skolens ene afdeling i Viby samt en forudgående flot karriere, som blandt andet har omfattet undervisning og rollen som fagkonsulent for flere fag. Anette Lind forlader posten som rektor den 31. juli 2023, men vil bestride rollen som en af to vicerektorer på afdelingen frem til udgangen af 2023 - for at sikre en god og stabil overgang. Skolen sørger derfor ny rektor til den 1. august 2023.

Vi tilbyder et job med et stort ansvar og gode udviklingsmuligheder. Den vigtigste opgave er sammen med den øvrige ledelse at fastholde en god pædagogisk og organisatorisk udvikling, der understøtter ambitionen om, at elevernes trives i skolelivet og bliver så dygtige, de kan. Du vil hos os indgå i et solidt fagligt miljø med fokus på pædagogiske og læringsfremmende initiativer i et skole- og uddannelsespolitisk miljø i konstant forandring, hvor skolens fokus er at balancere formålet med vores uddannelser med målene i fagene.

Du vil som rektor få en helt unik mulighed for at påvirke et gymnasium, som kan rigtig meget, men gerne vil mere. Stillingen rummer en krævende og spændende ledelsesudfordring, hvor du skal inspirere og lade dig inspirere af dygtige medarbejdere med gode indsigter og stolthed over allerede opnåede resultater. Og af unge mennesker, som hele tiden udfordrer os på, hvordan vi bedst skal være skole

Den nye rektor vil indgå i den samlede ledelse for Aarhus Handelsgymnasium, som for nuværende består af en uddannelsesdirektør, to rektorer og tre vicerektorer. Rektorer og vicerektorer refererer til uddannelsesdirektøren.

INDHOLD I STILLINGEN

 • Pædagogisk ledelse - udvikling af undervisningen og underviserrollen
 • Personaleledelse - for ca. 25 medarbejdere
 • Ressourceledelse, rekruttering og økonomi
 • Fastholdelse og nyetablering af partnerskaber med folkeskoler, UU-centre og andre relevante samarbejdspartnere
 • Bidrage til opstilling af strategiske mål og indfrielse heraf
 • Styre og koordinere internt og eksternt (myndighedskrav, lovgivning mv.)
 • Fremme lærings- og skolemiljøet - udviklingen af et godt og sundt ungdomsliv, der fremmer både faglighed og fællesskab.

PROFIL

Du er robust, synlig, åben og en god samtalepartner. Du har indlevelsesevne, overblik, er kreativ og fokuseret på opgaven. Du har en inddragende ledelsesstil, hvor den åbne dør og lyttende tilgang er en del af DNA’et.

Du arbejder struktureret og effektivt, er vedholdende og god til at inspirere. Du besidder en naturlig autoritet og har lyst og evne til at lede. Du er motiveret af at skabe et godt læringsmiljø og har både evner og lyst til at udvikle undervisningen og underviserrollen.

KVALIFIKATIONER

 • Du har relevant uddannelsesmæssig og pædagogisk baggrund og erfaring 
 • Du har fem års erhvervserfaring - heraf en del inden for pædagogik og ledelse 
 • Du har grundigt kendskab til uddannelser - gerne de gymnasiale  
 • Du har pædagogikum indenfor et eller flere fag på HHX eller tilsvarende  

ANSÆTTELSE 

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. 

TILTRÆDELSE

Tiltrædelse den 1. august 2023 eller efter aftale.

ANSØGNING 

Ansøgningsfrist er d. 25. april. 2023.  

Upload din ansøgning, CV, eksamensbeviser og relevante bilag via https://aabc.dk/om-aabc/jobs/.  

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 8./9. maj 2023 og 2. samtale den 15. maj 2023. Til 2. samtale skal man forvente at besvare en case-opgave. 

OM OS 

Aarhus Handelsgymnasium er en del af Aarhus Business College, som foruden gymnasiet består af EUX Gymnasiet, Hovedforløb, kurser & efteruddannelse samt EUD10. Derudover er Aarhus Business College værtsskole for Videncenter for Digital Handel og for eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. 

Aarhus Business College er en samlet uddannelsesinstitution på ca. 3.000 årselever og ca. 550 medarbejdere. Direktionen består af skolens direktør, ressourcedirektør og to uddannelsesdirektører.     

Læs mere på www.aabc.dk.  

SPØRGSMÅL? 

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen. Ring eller skriv til uddannelsesdirektør Hans Henning Nielsen tlf. 2324 4182, hani@aabc.dk.

Tip en ven