Afdelingsleder til lønteam

Danske Diakonhjem, Danske DiakonhjemPubliceret 23. marts 2023
Ansøgningsfrist 12. april 2023

Har du lyst til at stå i spidsen for et vidende og engageret lønteam? Og er du en dygtig personaleleder, der både kan sætte retning og indgå i den daglige løsning af opgaver?

OM JOBBET

I Danske Diakonhjem servicerer vi ca. 80 plejehjem med administrative services, herunder lønadministration for de enkelte hjem. Som afdelingsleder for vores lønafdeling får du ansvaret for et team af 9 dygtige og engagerede medarbejdere.

I teamet håndterer vi lønkørsler for hjemmene, men også udvikling af bl.a. lønadministrative processer, som kan bidrage til en effektiv drift, som sikrer korrekt løn til hjemmene. Vi fokuserer på at levere en høj service til alle vores hjem og har en tæt kontakt med lederne ude på hjemmene.

Kerneopgaverne i stillingen er:

 • Personaleledelse af medarbejdere med forskellig videns- og specialiseringsgrad
 • Sikre en IT-understøttet, strømlinet og agil lønafdeling med fokus på høj kvalitet i leverancerne
 • Fortolke aftaler og overenskomster, herunder sikre gode implementeringsprocesser
 • Medvirke til at videreudvikle datadrevne lønprocesser
 • Understøtte større årlige tilbagevendende processer såsom lønbudgetter og lønkontroller.

Du vil ud over ledelsen af teamet samtidig selv skulle forestå løn til 1-2 egne hjem, så du hele tiden vedligeholder din faglighed, kan vejlede teamet og sikre konkrete optimeringer af processer, herunder digitalisering af flest mulige lønprocesser.

Udover at sikre en effektiv drift skal du som afdelingsleder bidrage til resultater og høj faglighed. Du skal optimere ressourceanvendelsen i forhold til mål og prioriteringer og have løbende overblik over teamets opgaveportefølje, roller og ansvar. Vi forventer, at du afstemmer forventninger og skaber rum og struktur for, at medarbejderne kan udføre deres roller, og så falder det dig naturligt at skabe følgeskab blandt medarbejderne gennem involvering og samarbejde.

 

OM DIG

Du er i stand til at bevare et stort overblik, og du arbejder proaktivt og er nysgerrig i forhold til din opgaveportefølje og vores måde at arbejde på.

Du har godt kendskab til lønsystemer (gerne Silkeborg Data), arbejdstidsregler og overenskomster, som du kan tage med dig over i jobbet.

For at få succes i rollen som teamleder er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, at du er tillidsskabende og har lyst til at være en del af og bidrage til løsning af opgaverne.

 

VI TILBYDER

Som vores nye kollega kan du forvente at blive budt velkommen i et fællesskab, hvor ordentlighed og respekt for det enkelte menneske ligger os på sinde. Vi vægter et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor du får frihed under ansvar, indflydelse på opgaveløsningen og strategien.

I Danske Diakonhjem er det kristne livs- og menneskesyn fundament og afsæt for vores arbejde, og vi forventer, at du som afdelingsleder kan se dig selv i en organisation, hvor nogle af de bærende værdier er, at vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt samt respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.

Danske Diakonhjem har tiltrådt de kommunale overenskomster og dine løn- og ansættelsesvilkår vil være omfattet heraf.

Dit arbejdssted er vores hovedkontor i Vejle, Skomagervej 11. Fra tid til anden skal du besøge vores hjem. 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR- og udviklingschef Heidi Carstensen på tlf.nr. 2194 4012.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2023, men ansøgninger behandles løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

I forbindelse med eventuel indkaldelse til samtale vil vi bede dig om at besvare en præferenceprofilanalyse fra Garuda. 

Danske Diakonhjem opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  

Om os

Danske Diakonhjem har eksisteret siden 1958 og er landets største ikke-kommunale udbyder af pleje og omsorg på plejehjem og bofællesskaber. Vi er en landsdækkende selvejende non-profit-organisation, og vores mål er at levere hjemlig, hjertevarm og respektfuld pleje og omsorg. Vi driver og administrer i øjeblikket 80 HJEM og er ca. 5.300 medarbejdere. På hovedkontoret i Vejle er vi knapt 50 ansatte.

Tip en venDetaljer

LØNKONSULENT MED LYST TIL SELVSTÆNDIGT ANSVAR FOR ”EGNE KUNDER” - BARSELSVIKARIAT

Danske Diakonhjem, Danske DiakonhjemPubliceret 15. marts 2023
Ansøgningsfrist 5. april 2023

Har du bred erfaring med opgaverne indenfor løn, og kunne du tænke dig en stilling, hvor du har dine egne kunder? Så er du måske vores nye lønkonsulent?

Hvis du kan nikke genkendende til nøgleord som ansvarsbevidst, serviceminded, grundig, struktureret og gode evner for formidling af regler, er det dig vi søger.

Om jobbet

I Danske Diakonhjem servicerer vi ca. 80 plejehjem med administrative services, herunder lønadministration for de enkelte hjem. Som lønkonsulent vil du få eneansvaret for lønninger til 10-12 plejehjem og kan være med til at gøre en forskel for både vores forretning og vores kolleger.

Du bliver en del af lønafdelingen på hovedkontoret, hvor du vil arbejde sammen med 8 inspirerende kollegaer. Vi er et solidt team af medarbejdere, der har et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi vægter det gode kollegaskab højt. Du får en stor kontaktflade til ledere på hjemmene og er samtidigt placeret centralt i en fælles lønafdeling med god mulighed for sparring og støtte. Vi tillægger videndeling og kollegial støtte afgørende værdi og samarbejder og sparrer med hinanden på kryds og tværs af opgaver og fagligheder.

Opgaverne er bl.a.:

 • Lønkørsel for de plejehjem, du er ansvarlig for
 • Oprette stamdata på medarbejdere i lønsystemet
 • Afslutning af medarbejdere i lønsystemet
 • Korrekt håndtering af overenskomst, barsels- og ferieregler
 • Rådgivning af ledere på hjemmene i forhold til lønspørgsmål inden for de kommunale overenskomster
 • Et årligt kontrolbesøg ude hos dine hjem

Om dig

Som person er det vigtigt, at du har lyst til at være en del af et større team og bidrage til, at teamet trives og performer. Derudover elsker du, at:

 • der er fart på opgaverne, men du er stadig positiv og imødekommende
 • strukturere, så du løser dine opgaver systematisk og sikrer, at deadlines og aftaler overholdes
 • formidle din viden inden for overenskomster og lovgivning, så det er forståeligt for ledere, og kan udvise den tålmodighed, som det måtte kræve
 • tage ansvar for opgaverne
 • indgå aktivt i løsningen af fælles opgaver, selv om du har ansvaret for egne hjem.

Det er et krav, at du har erfaring med at arbejde i Silkeborg Data eller lignende lønsystem og Excel. Har du samtidig erfaring med at optimere og digitalisere lønprocesser, vil det være en fordel.

Vi forestiller os at du har en relevant uddannelse og flere års erfaring inden for løn.

Du kommer måske fra en lignende stilling, hvorfra du har fået god og bred erfaring med lønadministration.

Vi tilbyder

Som vores nye kollega kan du forvente at blive budt velkommen i et fællesskab, hvor ordentlighed og respekt for det enkelte menneske ligger os på sinde. Vi vægter et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor du får frihed under ansvar, indflydelse på opgaveløsningen og strategien.

Danske Diakonhjem har tiltrådt de kommunale overenskomster og dine løn- og ansættelsesvilkår vil være omfattet heraf. Stillingen er på 32-37 timer, dette kan tilpasses i forhold til den rigtige ansøger

Barselsvikariatet har en varighed frem til juni 2024.

Dit arbejdssted er vores hovedkontor i Vejle, Skomagervej 11. Fra tid til anden skal du besøge vores hjem. 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lønkonsulent Lis Nordahn på tlf.nr. 76405815.

Ansøgningsfristen er den 5. april 2023, men ansøgninger behandles løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

I forbindelse med din ansøgning vil vi bede dig om at besvare en præferenceprofilanalyse fra Garuda. 

Danske Diakonhjem opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  

Om os

Danske Diakonhjem har eksisteret siden 1958 og er landets største ikke-kommunale udbyder af pleje og omsorg på plejehjem og bofællesskaber. Vi er en landsdækkende selvejende non-profit-organisation, og vores mål er at levere hjemlig, hjertevarm og respektfuld pleje og omsorg. Vi driver og administrer i øjeblikket 80 HJEM og er ca. 5.300 medarbejdere. På hovedkontoret i Vejle er vi knapt 50 ansatte.

Tip en venDetaljer

ØKONOMIKONSULENT MED LYST TIL SELVSTÆNDIGT ANSVAR FOR ”EGNE VIRKSOMHEDER”

Danske Diakonhjem, Danske DiakonhjemPubliceret 10. marts 2023
Ansøgningsfrist 28. marts 2023

Har du bred erfaring med opgaverne indenfor bogholderi og regnskab, og kunne du tænke dig en stilling, hvor du kommer tæt på forretningen? Så er du måske vores nye økonomikonsulent.

Hvis du kan nikke genkendende til nøgleord som udadvendt, struktureret og med sans for pædagogisk formidling af tørre tal, er det dig vi søger.

Om jobbet

I Danske Diakonhjem servicerer vi ca. 85 plejehjem med administrative services, herunder økonomistyring for de enkelte hjem. Som økonomikonsulent vil du få eneansvaret for 8-10 plejehjems økonomi- og regnskabsopgaver og være med til at gøre en forskel for både vores forretning og vores kolleger.

Du bliver en del af økonomiafdelingen på hovedkontoret, hvor du vil arbejde sammen med 11 inspirerende kollegaer. Vi er et solidt team af medarbejdere, der har et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi vægter det gode kollegaskab højt. Du får en stor kontaktflade til Danske Diakonhjems forstandere og er samtidigt placeret centralt i en fælles økonomifunktion med god mulighed for sparring og støtte. Vi tillægger videndeling og kollegial støtte afgørende værdi. Vi samarbejder og sparrer med hinanden på kryds og tværs af opgaver og fagligheder.    

Den endelige opgaveportefølje vil vi fastlægge sammen, men opgaverne er bl.a.:

 • Budget, løbende opfølgning på driften og udarbejdelse af årsregnskab
 • Afstemninger, kvalitetssikring, interne kontroller mv.
 • Månedsrapportering omkring den økonomiske situation/udvikling
 • Budgetplanlægning i samarbejde med ledelsen
 • Udvikling af de økonomiske processer, økonomistyring, ressourcestyring og BI
 • Sæsonprægede opgaver som takstberegning og budgetanalyser
 • Oplæring i bogføringen og ERP.

Om dig

Som person er det vigtigt, at du har lyst til at være en del af et større team og bidrage til, at teamet trives og performer. Derudover elsker du, at:

 • der er fart på opgaverne, som kræver, at du er struktureret og kan agere i en foranderlig opgaveportefølje, samtidig med at der stilles krav til deadlines på regnskab og budgetarbejdet
 • strukturere, så du bidrager med at sætte opgaver i system samt sikrer, at deadlines og aftaler overholdes
 • formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måde overfor ikke økonomi-kyndige, og kan udvise den tålmodighed, som det måtte kræve
 • tage ansvar for opgaverne
 • indgå aktivt i løsningen af fælles opgaver, selvom du har ansvaret for "egne" områder.

Du kommer fra en lignende alsidig stilling, hvorfra du har fået god og bred erfaring med diverse bogholderi- og regnskabsopgaver - herunder periodiseringer.

Det er et krav, at du har erfaring med at arbejde i ERP og Excel. Har du samtidig erfaring med at implementere ERP i en regnskabs-/økonomifunktion, vil det være en fordel.

Ydermere har du en god forretningsforståelse, hvilket giver dig gode forudsætninger for at udfordre den eksisterende ramme i forhold til at optimere processer og arbejdsgange i økonomifunktionen.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, og at du har flere års erfaring inden for økonomi og regnskab.

Vi tilbyder

Som vores nye kollega kan du forvente at blive budt velkommen i et fællesskab, hvor ordentlighed og respekt for det enkelte menneske ligger os på sinde. Vi vægter et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor du får frihed under ansvar, indflydelse på opgaveløsningen og strategien.

Danske Diakonhjem har tiltrådt de kommunale overenskomster og dine løn- og ansættelsesvilkår vil være omfattet heraf. Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 37 timer, men er du den rigtige til opgaven og ønsker en kortere arbejdsuge, finder vi også ud af det.

Dit arbejdssted er vores hovedkontor i Vejle, Skomagervej 11. Fra tid til anden skal du besøge vores hjem. 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte regnskabskonsulent Jane Kofoed Schmidt på tlf.: 7640 5829.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2023, men ansøgninger behandles løbede, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

I forbindelse med din ansøgning vil vi bede dig om at besvare en præferenceprofilanalyse fra Garuda. 

Danske Diakonhjem opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  

Om os

Danske Diakonhjem har eksisteret siden 1958 og er landets største ikke-kommunale udbyder af pleje og omsorg på plejehjem og bofællesskaber. Vi er en landsdækkende selvejende non-profit-organisation, og vores mål er at levere hjemlig, hjertevarm og respektfuld pleje og omsorg. Vi driver og administrer i øjeblikket 80 HJEM og er ca. 5.300 medarbejdere. På hovedkontoret i Vejle er vi knapt 50 ansatte.

Tip en venDetaljer

JobAgent

Tilmeld dig JobAgenten, og modtag stillingsopslag, som matcher dine præferencer, så snart de bliver slået op.

Er der ikke en ledig stilling som matcher dine kompetencer, er du velkommen til at oprette en JobAgent. Så vil du automatisk modtage en mail, hvis vi slår en stilling op, som kunne have interesse for dig.