Driftsleder

Driftscenter TilstPubliceret 13. januar 2021
Ansøgningsfrist 1. februar 2021

AL2bolig søger en erfaren driftsleder der, i samspil med vores afdelingsbestyrelser, kan sikre optimal drift af vores afdelinger i Tilst

Vi søger en driftsleder, der brænder for at arbejde med drift af vores boligafdelinger i Tilst. Du motiveres af at være med til at løse driftsrelaterede udfordringer og skabe værdi for vores beboere. Du evner via diplomati at gennemføre større og mindre projekter og opgaver. Du kan analysere en problemstilling og føre den rigtige løsning i mål. Du er involverende og dialogorienteret, og du tager gerne bordenden.

Stillingen fordrer et bredt kendskab til den almene sektor.

Hos os får du en spændende stilling placeret i Driftscenter Tilst, hvor du i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere er med til at sikre optimal drift af vores afdelinger. Driftslederen arbejder inden for de rammer, der er udstukket af AL2boligs bestyrelse og direktion.

 

ARBEJDSOMRÅDER

Som vores nye driftsleder skal du:

 • Overordnet planlægge og gennemføre effektiv drift og akut vedligeholdelse af vores afdelinger i Tilst.
 • Agere sparringspartner for afdelingsbestyrelserne og sikre et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og AL2bolig.
 • Gennem dialog med afdelingsbestyrelserne sikre, at den enkelte afdeling har det aftalte serviceniveau.
 • I samarbejde med afdelingsbestyrelserne sikre, at der er den nødvendige økonomi til at gennemføre det aftalte serviceniveau.
 • Formidle løbende, men relevant, information til afdelingerne om driftsforhold, husordensforhold mv.
 • I samarbejde med den bygningsansvarlige forberede afdelingernes markvandring.
 • Være ledelsesansvarlig for medarbejderne i driftscentret. Det betyder, at du skal gennemføre planlægning af ferie, MUS samtaler, og så skal du sikre optimal bemanding gennem ansættelser og afskedigelser af personale.
 • Være en aktiv aktør i forbindelse med de store forandringer, der lige nu foregår i den almene sektor.
 • Stå i spidsen for udviklingen af driftscentret og tilpasse udviklingen, så den lever op til samfundets forventninger.
 • Deltage i møder med afdelingsbestyrelser og beboere herunder afdelingsmøder og budgetmøder.
 • Udføre økonomisk opfølgning på afdelingernes og driftscentrets økonomi.
 • Sikre, at ind- og udflytningssyn gennemføres i overensstemmelse med afdelingsbestyrelsernes ønsker og lovgivningen på området.
 • Have det overordnede ansvar for tilsyn med håndværkere, beboerservice, beboerhenvendelser, reklamationer, affald, renovation, snerydning, glatførebekæmpelse samt afdelingernes energiforbrug.
 • I et krydsfelt af beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere være katalysator for, at opståede problemstillinger munder ud i en fornuftig løsning.

 

DIN PROFIL  

Du:

 • Evner at agere med respekt i forhold til AL2boligs beboerdemokrater
 • Evner at tage beslutninger med udgangspunkt i AL2boligs vision og værdier
 • Evner at kommunikere med alle på alle niveauer med udgangspunkt i modtagerens ståsted
 • Evner at være i tæt samarbejde med stort set hele organisationen
 • Evner at gennemføre drift og vedligehold i samarbejde med beboere
 • Har indsigt i økonomien i en almen boligafdeling
 • Er initiativrig og god til at lytte
 • Har en relevant, og gerne teknisk, uddannelse
 • Har erfaring med drift og vedligehold af almene boligafdelinger
 • Har erfaring/kendskab til det almene boligområde
 • Har muligvis erfaring med administrationssystemet EG Bolig

 

VI TILBYDER

Stillingen er placeret i Driftscenter Tilst. Her er der, udover driftslederen, ansat én driftslederassistent, én HK'er og 11 ejendomsfunktionærer. Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder, fleksibel arbejdstid og ikke mindst et uformelt og engageret arbejdsmiljø. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

ANSÆTTELSESFORHOLD

Din placering er i AL2boligs Driftscenter Tilst, Langkærvej 2F, 8381, hvor du refererer til den Tekniske Chef. Den Tekniske Chef er kun inddraget i den daglige drift på et overordnet og ledelsesorienteret niveau heriblandt tilsyn og godkendelse af overordnede beslutninger i driftscentret.

Stillingen er 37 t./uge med fleksibel arbejdstid, og der vil forekomme aftenarbejde. Løn i henhold til gældende overenskomst med BL - Danmarks Almene Boliger. Ansøgningfrist er den 1. februar 2021, og samtaler afholdes løbende. 

Spørgsmål til stillingen kan du rette til Teknisk Chef Peter Westergaard på mail pbw@AL2bolig.dk eller på tlf. 60 29 42 91.

Jobbet søges via nedenstående link

 

Tip en ven