Certificeret Brandrådgiver

Langmach RibePubliceret 26. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Brandrådgiver til specialiseret rådgivningsvirksomhed

Langmach Ribe ApS, Ribe

Certificeret brandrådgiver til virksomhed med fokus på kvalitet.

Vil du hjælpe bygherrer med at forebygge brand? Kan du arbejde selvstændigt, og påskønner du en hverdag, som du i høj grad selv organiserer og tager ansvaret for i en virksomhed med sunde værdier? Så kan du være den brand-rådgiver, vi søger til rådgivningsvirksomheden Langmach Ribe ApS.

Som den nye certificerede brandrådgiver hos Lang-mach Ribe arbejder du med certificeret brand-rådgivning. Kunderne tæller udover bygherre, også kommuner, entreprenører, ingeniører og arkitekter i hele Danmark.

Værdibåret virksomhed med høj faglighed

Langmach Ribe har udgangspunkt i Danmarks ældste by og har kunder i både ind- og udland. Virksomheden ønsker gennem personlig kontakt, tillid, blik for muligheder og høj faglighed at skabe en god oplevelse for både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Langmach Ribe er desuden kendetegnet ved at fokusere på en god omgangstone, korte beslutningsprocesser og god trivsel. Det hele bunder i de seks værdier, der er en naturlig del af det daglige arbejde: Glæde, gode oplevelser, høj faglighed, tillid, mod og fleksibilitet.

Specialist i fleksible rammer

Du har formentlig en baggrund som ingeniør eller bygningskonstruktør, og du er enten certificeret eller i gang med certificering som brand-rådgiver i brandklasse 3 og 4. Da du får en høj grad af fleksibilitet og ansvar for selv at organisere din arbejdsdag, er det væsentligt, at du er dygtig til at planlægge og er vedholdende og struktureret i din arbejdsform. Det er f.eks. ikke et krav, at du er på kontoret i Ribe hver dag, men gerne min. et par gange om ugen. Desuden er det afgørende, at du kan se dig selv i Langmach Ribe’s seks værdier og har lyst til at bidrage til en god hverdag for dig selv og dine dygtige kolleger.

Ansøgning og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Langmach Ribe ApS

Langmach Ribe er en rådgivningsvirksomhed med fokus på forebyggelse, risikostyring og brandrådgivning. Virksomheden er grundlagt i Ribe af Ivan Langmach og har i dag syv medarbejdere, der alle bidrager til en god hverdag i virksomheden.

 

Tip en venDetaljer

Baltic Forest Director

HedeDanmark ForestPubliceret 23. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Forest Director til Baltikums største private skovforvalter

HD Forest, HedeDanmark a/s

Strategisk tænkende direktør med gode forhandlingsevner og kendskab til skovdrift.

Vil du have det overordnede ansvar for en lang række private skovejeres økonomisk og miljømæssigt bæredygtige investeringer i skovdrift i de baltiske lande? Kan du lede en organisation med kontorer i tre lande og sikre den strategiske, forretningsmæssige og organisatoriske udvikling af virksomheden? Så kan du være den nye Baltic Forest Director hos HD Forest, et datterselskab under Skovdivisionen i HedeDanmark a/s.

Som Baltic Forest Director får du det overordnede ledelsesansvar for HD Forests rådgivning af investorer og skovejere i Estland, Letland og Litauen. Du bliver direktør for en organisation med 3 landechefer og i alt 29 medarbejdere fordelt i de tre baltiske lande, og fra dit kontor i Danmark sikrer du den fortsatte udvikling af forretningen, herunder strategi, salg, markedsføring og kundepleje.

Største forvalter af private investeringer

HD Forest er den ældste og største selvstændige skovforvalter i de baltiske lande og har siden 1998 hjulpet investorer og ejere med at forvalte deres investeringer profitabelt og bæredygtigt. Virksomheden, der er et datterselskab under Skovdivisionen i HedeDanmark, tilbyder fuld gennemsigtighed og pleje af kundernes interesser inden skovdrift i Baltikum.

Strategi og udvikling

Du har en baggrund som cand.silv., skov- og landskabsingeniør, cand.agro., biolog, ingeniør eller tilsvarende eller en kommerciel uddannelse kombineret med erfaring fra branchen. Din baggrund bruger du til at videreudvikle den seriøse og langsigtede rådgivning af både eksisterende og potentielle kunder og investorer gennem løbende effektiviseringer og optimeringer. Det gør du blandt andet ved at drive både kompetenceudvikling og den fortsatte trivsel blandt de landechefer, øvrige ledere og medarbejdere, som du har ansvaret for. Du varetager udvikling og eksekvering af strategien, budgetter og regnskabsopfølgning samt ansvaret for kommunikation, markedsføring og salg.

Branchekendskab og gode forhandlingsevner

Det er vigtigt, at du har kendskab til branchen, gode forhandlingsevner og erfaring med strategisk tænkning og eksekvering. Du bliver direktør for et datterselskab i en virksomhed med cirka 1000 medarbejdere, sunde værdier og en vision om at bygge en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Virksomheden tilbyder en attraktiv lønpakke og mulighed for kontorplads i Kolding, Viborg, Sorø, Aarhus eller Høje Taastrup.

Ansøgning og kontakt

Søg stillingen her på siden.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om HD Forest og HedeDanmark

HD Forest er den største private forvalter og udvikler af skovarealer i de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Selskabet forvalter og udvikler bæredygtigt drevne skove for investorer og lokale skovejere. HD Forest er et datterselskab i HedeDanmark a/s, som er en del af Hedeselskabet; en internationalt orienteret anlægs-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område og Danmarks største og ledende leverandør af pleje- og serviceydelser til skov, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne byrum. Se mere på hdforest.com og hededanmark.dk.

 

Tip en venDetaljer

Jurist til landsdækkende transportorganisation

ITD, Padborg, Aarhus eller KøbenhavnPubliceret 17. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Jurist til landsdækkende transportorganisation

ITD, Padborg, Aarhus eller København

Resultatorienteret jurist til brancheorganisation med stor samfundsmæssig betydning.

Vil du være en del af en af Europas stærkeste transportorganisationer? Har du interesse for og erfaring med erhvervsjura, og kan din juridiske rådgivning gøre en forskel for professionelle transport- og logistikvirksomheder? Så kan du være den jurist, vi søger til ITD.

Sammen med dine kolleger i ITD’s juridiske team yder du rådgivning og faglig sparring til de cirka 700 professionelle medlemsvirksomheder inden for transport og logistik. Du har forståelse for de regler og rammebetingelser, virksomheder er underlagt.

Rådgivning i øjenhøjde

ITD arbejder for at sikre vejgodstransportens rammevilkår og udviklingsmuligheder. Det er også udgangspunktet for dit arbejde, der omfatter juridisk rådgivning og konkret sagsbehandlings inden for erhvervs- og transportret.

Jurist med erfaring og gennemslagskraft

Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. og har erfaring med erhvervsret eller erfaring med juridisk arbejde i en brancheorganisation. Du får tæt kontakt med medlemmerne, og derfor er det vigtigt, at du har en praktisk tilgang og kan kommunikere i øjenhøjde og med god gennemslagskraft. Du er fleksibel og samarbejdsorienteret og har en høj arbejdskapacitet.

Du bliver en del af ITD-koncernen, der omfatter både en medlemsorganisation og en forretningsdel, som sælger serviceydelser til transportbranchen i hele Europa. Din arbejdsplads kan være i Padborg, Aarhus eller København med fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsplads.

Ansøgning og kontakt

Du kan få mere information om stillingen hos chef for ITD Arbejdsmarked Jane Aa. Madsen på telefon 42 21 12 30.

Søg stillingen på POULSEN-job.dk

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresen- des kun til virksomheden efter aftale.

Om ITD

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores ca. 700 medlemsvirksomheder, som vi også hjælper med målrettede værktøjer. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt og tror på, at fremtiden tilhører den effektive, digitale og grønne transportør. Så vi går forrest i digitaliseringen af dansk vejgodstransport gennem vores videnscenter ITD Logtech Hub, ligesom vi understøtter den grønne omstilling. ITD-koncernen beskæftiger 230 dygtige medarbejdere af mange forskellige nationaliteter. Vi har hovedsæde i Padborg samt kontorer i København, Aarhus og Bruxelles og er repræsenteret i 11 andre lande via datterselskaber.

Tip en venDetaljer

Revisor eller regnskabskonsulent

Dansk Fjernvarme, KoldingPubliceret 10. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Revisor eller regnskabskonsulent til stærk brancheorganisation

Dansk Fjernvarme, Kolding

Fagligt stærk revisor eller regnskabskonsulent med interesse for grøn omstilling og medlems- og interessevaretagelse.

Vil du arbejde for den grønne omstilling gennem kvalificeret rådgivning og varetagelse af danske fjernvarmeselskabers interesser? Kan du både tilegne dig og formidle faglig viden om bl.a. skatte- og regnskabsmæssige forhold, og trives du i et uformelt arbejdsmiljø med høje ambitioner? Så kan du være den revisor eller regnskabskonsulent, vi søger til Dansk Fjernvarme i Kolding.

Som revisor eller regnskabskonsulent hos Dansk Fjernvarme rådgiver du organisationens ca. 370 medlemmer om skatte- og regnskabsmæssige forhold, rammevilkår, strategisk tilpasning og udvikling. Det gør du gennem direkte kontakt og via oplæg på kurser og temadage. Målet er at sikre de bedste vilkår for medlemmerne gennem kvalificeret sparring og politisk interessevaretagelse.

Stor betydning for miljøet og samfundet

Du bliver en del af en branche og en organisation med afgørende betydning for både miljøet og samfundet. Dansk Fjernvarmes medlemmer spiller en central rolle i den grønne omstilling og i målsætning om at gøre Danmark CO2-neutralt, og branchen bidrager markant til vækst og eksport. Fjernvarme kan udnytte et væld energikilder, og allerede nu udgør bæredygtige og vedvarende energiformer over 65 procent af fjernvarmeselskabernes samlede produktion.

Stærk faglig formidler

Din baggrund kan være en cand.merc.aud, HD(R) eller lignende, men andre uddannelser kan også være relevante. Kendskab til forsyning og fjernvarme vil være en fordel, og det samme vil kendskab til branchens juridiske rammer. Har du desuden interesse for asset management, skat og moms og erfaring med interessevaretagelse er det yderligere et plus. Vigtigst er det, at du er fagligt stærk, nysgerrig og god til at skabe relationer og prioritere opgaver.

Du bliver en del af den Varmefaglige Afdeling i Fjernvarmens Hus i Kolding, men arbejde fra kontoret i København vil også være relevant. Der vil være en vis rejseaktivitet i forbindelse med besøg hos medlemmerne. Du bliver en del af en organisation, der lægger vægt på kvalitet og personligt drive, og hvor humor og høje ambitioner går hånd i hånd. 

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner 99,9 % af fjernvarmen i Danmark. Både samfundet og miljøet nyder godt af den danske fjernvarme, som bliver distribueret til 3,7 millioner danskere. Dansk Fjernvarme rådgiver og varetager medlemmernes interesser, afvikler kurser og repræsenterer sektoren i nationale og internationale sammenhænge. Sekretariatet består af mere end 50 dygtige og engagerede medarbejdere, som er fordelt på to lokaliteter i Kolding og København.

Tip en venDetaljer

Driftsleder til biogasanlæg i ambitiøs energikoncern

Nature Energy Månsson A/S, BrandePubliceret 8. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Driftsleder til biogasanlæg i ambitiøs energikoncern

Nature Energy Månsson A/S, Brande

Resultatorienteret driftsleder til moderne biogasanlæg med stærke, grønne ambitioner.

Vil du spille en vigtig rolle i den grønne omstilling af dansk energiproduktion? Kan du lede et af Danmarks mest moderne biogasanlæg og sikre fortsat optimering og udvikling af både driften og medarbejderne? Og har du desuden lyst til at udvikle dig både personligt og professionelt? Så kan du være den driftsleder, vi søger til Nature Energy Månsson A/S i Brande.

Som driftsleder får du det overordnede ansvar for den daglige ledelse af et af Nature Energys topmoderne biogasanlæg, der spiller en central rolle i den grønne omstilling. Du udvikler og optimerer både processerne på anlægget og samarbejdet med medarbejdere, leverandører og andre interessenter. Sikkerhed og kvalitet er naturlige nøgleord i det daglige arbejde. Samtidig deltager du i den fortsatte strategiske udvikling af Nature Energy-koncernen, der har 13 biogasanlæg over hele landet og flere på vej.

Danmarks førende leverandør af biogas

Nature Energy er Danmarks største producent af biogas og leverer i dag mere end 25 pct. af biogassen til det danske gasnet. Både antallet af anlæg, mængden af biogas og omsætningen er i konstant og hastig vækst, så du bliver en del af en på alle måder energisk organisation med kompetente kolleger i hele landet. Nature Energy har som målsætning at industrialisere og professionalisere biogasproduktionen, så samfundet får mest grøn værdi for pengene. Nature Energy Månsson producerer biogas på grundlag af 150.000 ton husdyrgødning, økologisk kløvergræs og grøntsagsrester fra Axel Månsson A/S.

Robust leder med fokus på samarbejde

Du har en uddannelse som maskinmester eller lignende og dine gode lederegenskaber betyder, at du er resultatorienteret, pragmatisk og eksekverende. Din erfaring omfatter drift og vedligehold inden for biogasproduktion eller anden procesindustri. Du er en robust person, som formår at sikre et godt, tværfagligt samarbejdsklima i en travl og spændende organisation i konstant udvikling. Du bliver en del af en virksomhed, der lægger stor vægt på et ligeværdigt samarbejde på tværs af titler og funktioner og på at skabe positive rammer og en god balance mellem arbejde og privatliv.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Nature Energy

I 2021 vil Nature Energys biogasanlæg behandle mere end 4 mio. tons biomasse, som er affald fra landbruget, industrien og borgerne, og det vil blive omdannet til mere end 165 mio. m3 biogas. Det er eksempelvis nok til at holde 8.000 lastbiler, som kører 50.000 km. per år, kørende eller nok til at opvarme 57.000 huse.

Tip en venDetaljer

Statsautoriseret revisor

VL Revision, RingkøbingPubliceret 2. november 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Statsautoriseret revisor til rådgivningsvirksomhed i vækst

VL Revision, Ringkøbing

Udviklingsorienteret revisor med lyst til at drive udviklingen af ambitiøs virksomhed.

Vil du være med til at udvikle en allerede velfungerende og ambitiøs vækstvirksomhed hvor work/life balance og kompetent rådgivning har stor fokus? Nyder du at gå forrest, og er du både omhyggelig, kvalitets- og ansvarsbevidst? Så kan du være den statsautoriserede revisor, og måske daglige leder og medejer, vi søger til VL Revision, som er en del af vestjysk.

I denne nyoprettede stilling får du mulighed for både at sidde med egne kunder og eventuelt blive daglig leder, og medejer, af virksomheden. I tæt samarbejde og med direkte reference til direktøren for vestjysk, udvikler du virksomheden på både kundetilgang og bundlinje.

Udvikling på et stærkt fundament

VL Revision er stiftet af den erhvervspolitiske forening og rådgivningsvirksomhed, vestjysk, med det formål at styrke revision af aktie- og anpartsselskaber og rådgivning og udarbejdelse af regnskaber for små og mellemstore virksomheder i andre erhverv end landbrug. Det kan fx. være håndværks-, produktions- og transportvirksomheder, detailhandel og restauranter. VL Revision har med vestjysk og dets medarbejdere som sparringspartnere en unik platform, der sikrer høj kvalitet i rådgivningen. Virksomheden er i vækst og vil med tiden udvide antallet af ansatte fra de nuværende 8 til mellem 15 og 20.

Nøglerolle for VL Revision og for kunderne

Den udvikling har du en naturlig lyst til at præge og drive. Du er en dedikeret person, der både tager initiativ og skaber resultater med fokus på omhyggelighed og kvalitet. Da kundekredsen især tæller små og mellemstore, ejerledede virksomheder, rådgiver du primært ledere og får gode muligheder for at deltage i den opbyggende og kreative fase af virksomhedsdannelser.

Sund virksomhed med sunde medarbejdere

Du er uddannet statsautoriseret revisor med erfaring fra branchen, god til dansk og engelsk i både skrift og tale og vant til at arbejde med diverse økonomisystemer. Du får en nøglerolle, som du selv har mulighed for at forme, i en spændende virksomhed, som du i høj grad får mulighed for at præge. Sammenholdt med et stort råderum giver det dig gode betingelser for både personlig og professionel udvikling. Hos VL Revision og vestjysk er der stort fokus på, at medarbejderne kan fungere som hele mennesker i sund balance mellem arbejde og fritid.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Vestjysk er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

Tip en venDetaljer

Produktionschef med stærke lederevner og sans for kvalitet

DanePork A/S, midt mellem Vejle og BillundPubliceret 28. oktober 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Produktionschef med stærke lederevner og sans for kvalitet

DanePork A/S, midt mellem Vejle og Billund

Kan du lede en effektiv og sikker produktion i en fødevarevirksomhed med høje kvalitetskrav?

Vil du være med på vækstrejsen hos DanePork, hvor du med dine faglige- og ledelsesmæssige kompetencer, får stor indfyldelse på den fort- satte udvikling, så kan du være den produktionschef, vi søger til DanePork. Med reference til fabrikschefen, får du det overordnede ansvar for produktionen og for ledelsen af medarbejderne. 3 afdelingsledere refererer til dig og du indgår i fabrikkens ledelsesteam og bidrager til udvikling af fabrikkens sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

En fremadskuende virksomhed

DanePork arbejder for at sikre kvaliteten af føde-varer gennem hele værdikæden fra producent til slutkunden. Det privatejede slagteri sætter en ære i at være tæt på sine leverandører og have fuld kontrol over de varer, der leveres. Velplanlagt produktion, fleksibilitet og høj service er grundele- menter i virksomheden.

Leder med erfaring samt evne til at motivere

Som produktionschef har du det direkte ansvar for ledelse af de 3 afdelingsleder og produktionsmedarbejderne. Du har fokus på motivation og udvikling af medarbejderne. Sammen med fabrikkens øvrige ledelsesteam er du ansvarlig for optimeringsaktiviteter og for at bidrage til opfyldelse af fabrikkens overordnede målsætninger. Det gør du via din solide og dokument-erede ledelseserfaring og dine stærke person-lige egenskaber, som også gør dig i stand til at sikre gode relationer blandt lederne og medarbejderne på fabrikken.

Du har solid erfaring i en lederrolle med baggrund i fødevareindustrien. Du er en deltagende og empatisk leder med stærke egenskaber ind- en for analyse, kommunikation, taktisk planlæg-ning og forandringsledelse og har erfaring med LEAN. Du får en central rolle i en fødevare- virksomhed med stolte traditioner og stærke ambitioner.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om DanePork A/S

Hos DanePork værdsætter vi det gode håndværk og en høj kvalitet samt nærhed til vores kunder og leverandører. DanePork er et privatejet slagteri beliggende midt mellem Vejle og Billund. Vi beskæftiger i dag ca. 260 medarbejdere. DanePork har liget taget et nyt moderne slagteri på 6.000 m2 i brug.

Tip en venDetaljer

Regnskabsdirektør til rådgivningsvirksomhed og forening

vestjysk, RingkøbingPubliceret 22. oktober 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Regnskabsdirektør til rådgivningsvirksomhed og forening

vestjysk, Ringkøbing

Strategisk og digitalt tænkende regnskabsdirektør til virksomhed og forening i udvikling.

Vil du sætte din faglige stolthed og dit store drive i spidsen for en regnskabsafdeling med cirka 50 medarbejdere? Kan du lede dine medarbejdere med empati og udfordre dine kolleger ærligt og direkte? Og har du erfaring med både forandringsledelse og sparring på driftsøkonomi og strategi? Så kan du være den direktør, vi søger til regnskabsafdelingen i vestjysk.

Som regnskabsdirektør i vestjysk bliver du chef for områdets største regnskabsafdeling med cirka 50 kompetente og engagerede medarbejdere. Sammen med dem arbejder du for at sikre vores kunder inden for landbrug og følgeerhverv finansiel og handlekraftig rådgivning samt hjælp med regnskabsmæssige forhold som bogføring, fakturering, årsrapportering og skatteregnskab. Alt sammen med højt fagligt engagement, faglighed og kvalitet.

Udover den daglige ledelse af regnskabsafdelingen får du en nøglerolle som sparringspartner for lederne i vores datterselskaber, Vestjysk Mægler og VL Revision, og som virksomhedens repræsentant i diverse bestyrelser og datterselskaber.

Stærk forening og forretning i udvikling

vestjysk er til for at styrke udvikling og overskud i landbruget og dets følgeerhverv. Det gør virksomheden både som erhvervspolitisk forening og som rådgivningsvirksomhed for landbrug i alle størrelser.

Det kræver, at vestjysk konstant udvikler både sine ydelser og sine medarbejdere i takt med ændrede krav fra medlemmer, kunder og samfundet i almindelighed. Derfor er det vigtigt, at du som direktør for en af virksomhedens centrale afdelinger har erfaring med forandringsledelse og med uddelegering af opgaver og ansvar.

Empatisk og erfaren leder

Du er en moderne og empatisk leder, der også kan skære igennem, når det er nødvendigt. Din høje faglighed og omfattende erfaring med både driftsøkonomi og strategi gør dig til en naturlig og udfordrende sparringspartner for virksomhedens administrerende direktør. Du har et digitalt mindset, der sætter dig i stand til at se nye muligheder, og du er ambitiøs på både egne og andres vegne. Dit personlige drive og din passion for arbejdet smitter af på organisationen, og du tror på, at kontrol er godt, men at frihed under ansvar er bedre.

Du har gerne erfaring med bestyrelsesarbejde eller gårdråd, men vigtigst er det, at du har en høj faglig stolthed og en motiverende og energiskabende profil. Du bliver en del af en stærk og spændende organisation med sunde, vestjyske værdier, som du kan se dig selv i. Det gælder ikke mindst rummelighed og ordentlighed, som skinner igennem i din ærlige og direkte facon. Vestjysk er en arbejdsplads med fokus på hele mennesker og udvikling af medarbejderne.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om vestjysk vestjysk er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed. Vi yder uvildig kvalitetsrådgivning med udgangspunkt i vestjyske værdier: Passion, Rummelighed, Ordentlighed, Faglighed og Respekt. Det betyder, at vi: brænder for det, vi laver · ser muligheder i forskelligheder · er ordentlige og ærlige · er fagligt stolte og altid ajour · spiller hinanden og vores kunder gode.

 

Tip en venDetaljer

Køkkenleder til familierestaurant i smukt beliggende feriecenter

Ho Ferie- og Aktivitetscenter, BlåvandPubliceret 11. oktober 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Køkkenleder til familierestaurant i smukt beliggende feriecenter

Ho Ferie- og Aktivitetscenter, Blåvand

Fagligt stolt kok til stilling som køkkenleder og souschef i hyggelig familierestaurant.

Vil du have ansvar for driften i en af Danmarks bedst beliggende familierestauranter? Kan du sikre en høj standard og kvalitet til både fester og à la carte og holde styr på både produktion og indkøb? Har du ambitioner både på egne og køkkenets vegne? Så kan du være den køkkenleder og souschef, vi søger til Bjerrums Familierestaurant på Ho ferie- og Aktivitetscenter.

Som køkkenleder og souschef i Ho Ferie- og Aktivitetscenter har du ansvaret for den daglige drift og de 4-5 medarbejdere i den hyggelige Bjerrums Familierestaurant. Her styrer og kontrollerer du produktionen af mise en place og kører service; både à la carte og til fester og arrangementer i og ude af huset. Takket være din faglige stolthed sikrer du en fast, høj kvalitet og standard.

Hyggelig restaurant i smukke omgivelser

Bjerrums Familie Restaurant er en del af Ho Ferie- og Aktivitetscenter med 90 feriehuse og et væld af aktiviteter for hele familien. Både i restauranten og i centret som helhed er der fokus på hygge og plads til alle, og restaurantens køkken arbejder ud fra et princip om, at maden tilberedes af de bedste råvarer og med størst mulig faglig respekt. Derfor er din faglige stolthed i højsædet, når du leder arbejdet i køkkenet.

Faglig stolthed og forretningsforståelse

Du er faglært kok med naturlig autoritet og gennemslagskraft. Du kan planlægge og organisere driften i et travlt køkken med både overblik og respekt for andre mennesker. Takket være din forretningsforståelse og strukturerede arbejdsform holder du, udover kvaliteten, styr på både kostpriser og daglig varebestilling.

Du får en af Danmarks smukkest beliggende arbejdspladser og bliver en del af et familiært og venskabeligt miljø, hvor hygge og traditioner er i højsædet.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Ho Ferie- og Aktivitetscenter

Feriecentret er omgivet af hav med Ho Bugt mod øst, Esperance Bugt mod syd og Vesterhavet mod vest. I Ho Ferie- og Aktivitetscenter finder du blandt andet Bjerrums Familie Restaurant. Her bliver der, som navnet lægger op til, lagt vægt på god mad, hygge og mangfoldighed med plads til alle. Køkkenet arbejder ud fra det grundlæggende princip, om at maden skal være tilberedt af de bedste friske råvarer og med størst mulig faglig kærlighed og respekt. 

Tip en venDetaljer

Driftsleder til biogasproducent i rivende udvikling

Nature Energy, VidebækPubliceret 9. oktober 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Driftsleder til biogasproducent i rivende udvikling

Nature Energy, Videbæk

Resultatorienteret og vedholdende driftsleder til moderne biogasanlæg.

Kan du lede, optimere og udvikle produktionen på et topmoderne biogasanlæg? Vil du have en central rolle i en ambitiøs vækstvirksomhed, der bidrager aktivt og massivt til Danmarks grønne omstilling? Og vil du have mulighed for både personlig og faglig udvikling? Så er du måske den nye driftsleder af Nature Energys biogasanlæg i Videbæk.

Du får ansvaret for daglig ledelse, optimering og udvikling af produktionen på biogasanlægget i Videbæk. Nature Energy Videbæk leverer gas direkte til gasnettet. Sammen med driftspersonale og chauffører, som refererer til dig, sikrer du en stabil drift, og du indgår i tilkaldevagtordningen på anlægget. Du sikrer et godt samarbejdsklima, både internt og i forhold til hele værdikæden.

Danmarks førende leverandør af biogas

Nature Energy er Danmarks største producent af biogas og leverer i dag mere end 25 pct. af biogassen til det danske gasnet. Vi arbejder for at styrke den grønne omstilling med løsninger til affaldsbehandling, varmeforsyning og grøn transport, og både antallet af anlæg, mængden af biogas og omsætningen er i konstant og hastig vækst. Derfor er det vigtigt, at du trives i et resultatorienteret og ambitiøst miljø, og at du arbejder både selvstændigt og vedholdende. Du bliver en del af en på alle måder energisk organisation.

Stærk faglig leder med praktisk tilgang

Du har en uddannelse som maskinmester eller lignende og erfaring med biogasproduktion eller procesindustri. Du har gode lederegenskaber og arbejder resultatorienteret, pragmatisk og vedholdende. Du har det fint med IT, regnskaber og administration og trives i en travl hverdag med mange forskellige udfordringer.

Du bliver en del af en organisation med 13 biogasanlæg i Danmark og 1 i Frankrig, og som driftsleder har du dermed adgang til et stærkt netværk af kompetente chefkolleger. Nature Energy lægger stor vægt på et ligeværdigt samarbejde på tværs af titler og funktioner og på at skabe positive rammer og en god balance mellem arbejde og privatliv.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Nature Energy

I 2021 vil Nature Energys biogasanlæg behandle mere end 4 mio. tons biomasse, som er affald fra landbruget, industrien og borgerne, og det vil blive omdannet til mere end 165 mio. m3 biogas. Det er eksempelvis nok til at holde 8.000 lastbiler, som kører 50.000 km. per år, kørende eller nok til at opvarme 57.000 huse.

Tip en venDetaljer

Revisor eller -assistent med lyst til udvikling og ansvar

VL Revision, RingkøbingPubliceret 26. september 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Revisor eller -assistent med lyst til udvikling og ansvar

VL Revision, Ringkøbing

Vækstvirksomhed med sunde værdier og kompetente kolleger søger ny revisor.

Vil du være med i udviklingen af en allerede velfungerende og ambitiøs vækstvirksomhed med fokus på work/life balance og kompetent rådgivning? Vil du have selvstændigt ansvar for din egen kundeliste, enten som revisor eller som assistent i samarbejde med en? Så må du være den revisor eller revisorassistent, vi søger til VL Revision.

Velkommen til VL Revision! En professionel rådgivningsvirksomhed, der tilbyder dig spændende og selvstændige udfordringer. Og en arbejdsplads med en uformel omgangstone, der giver dig gode muligheder for personlig udvikling og balance i tilværelsen. Lige nu leder vi efter den helt rigtige revisor eller revisorassistent, der sammen med kompetente kolleger har lyst til at tage et selvstændigt ansvar og rådgive mindre og mellemstore virksomheder. Lyder det lovende? Så læs videre …

Sund virksomhed og sunde medarbejdere

Hos VL Revision er der primært fokus på to ting:

  1. At levere rådgivning og regnskaber af højeste kvalitet til kunderne.
  2. At sikre, at medarbejderne kan fungere som hele mennesker i sund balance mellem arbejde og fritid.

Det betyder blandt andet, at der er fleksible arbejdstider og gode muligheder for, at du kan udvikle dig både personligt og professionelt, blandt andet gennem efteruddannelse.

Lidt om dig og dine opgaver

VL Revision er stiftet af den erhvervspolitiske forening og rådgivningsvirksomhed, vestjysk, med det formål at styrke revision, rådgivning og udarbejdelse af regnskaber for små og mellemstore virksomheder. Det bliver dine kerneopgaver.

Du har en relevant uddannelse som revisor eller revisorassistent, evt. suppleret med en HD-R eller lignende. Du er servicemindet, åben og udadvendt og kan både samarbejde og bevare dit gode humør, selv i pressede situationer. Det kunne være en fordel, hvis du har IT-erfaring som omfatter bl.a. IT Revisor.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning eller fortælle dig mere om stillingen.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Vestjysk er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

Tip en venDetaljer

Teknisk konsulent, Vamdrup

Saint-Gobain Denmark, ISOVERPubliceret 22. september 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Teknisk konsulent til moderne fabrik i global koncern

Saint-Gobain Denmark, ISOVER, Vamdrup

Teknisk konsulent til rådgivning om innovative og bæredygtige isoleringsprodukter.

Kan du formidle tekniske budskaber på en let forståelig måde og formidle din byggetekniske viden til både kolleger, kunder, uddannelsesinstitutioner og rådgivere? Vil du være en del af en af verdens mest moderne glasuldsfabrik, der udvikler bæredygtige isoleringsløsninger? Så er du måske den nye tekniske konsulent hos Saint-Gobain ISOVER.

Som teknisk konsulent rådgiver du virksomhedens danske kunder inden for byggeriet om Saint-Gobain Denmark, ISOVER’s produktmuligheder. Du bliver en del af et fagligt stærkt team på fire konsulenter, hvor du udnytter din bygningsfaglige viden til direkte rådgivning og opfølgning på kundeforespørgsler og til udarbejdelse af kommunikations- og undervisningsmateriale til både interne og eksterne interessenter.

En af verdens mest moderne fabrikker

Saint-Gobain er en globalt ledende koncern inden for byggematerialer, herunder ISOVER’s isoleringsløsninger, som udvikles og produceres i Vamdrup på en af verdens mest moderne glasuldsfabrikker. De 200 ansatte her er en del af Saint-Gobain-koncernens i alt 180.000 ansatte i 67 lande. Fabrikken i Vamdrup producerer innovative og bæredygtige produkter og rådgiver entreprenører, arkitekter, ingeniører, trælaster og andre kunder om den optimale brug af dem.

Dine opgaver omfatter udover direkte rådgivning bl.a. udarbejdelse af kommunikationsmateriale, intern og ekstern undervisning, kundepleje, -besøg og -arrangementer, projektarbejde og deltagelse i udviklingsprojekter.

Teknisk kendskab og motiveret for udvikling

Du har en relevant bygningsbaggrund, f.eks. som bygningsingeniør eller tilsvarende. Du kan være nyuddannet, måske med erfaring fra praktisk og anvendelsesteknisk byggeri. Du har teknisk kendskab til byggefysik og energiøkonomiske forhold og kender til dynamikken i byggebranchen. Desuden taler og skriver du dansk og engelsk på godt niveau og er en dygtig IT-bruger (MS Office, ERP, AutoCAD og Inventor eller lignende). Du får mulighed for at videreudvikle og videreformidle dine egne tekniske kompetencer i denne spændende stilling.

Ansøgning og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Saint-Gobain Denmark, ISOVER

Saint-Gobain Denmark, ISOVER udvikler, producerer og markedsfører innovative og bæredygtige isoleringsløsninger til den danske byggeindustri. ISOVER isoleringsløsninger giver komfort og en effektiv byggeproces. Saint-Gobain koncernen er globalt ledende inden for byggematerialer. Flere informationer kan findes på www.saint-gobain.dk

Tip en venDetaljer

Trader/Indkøber/Sælger hos Bonusgrisen, Vejen

 Publiceret 20. september 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Trader til dansk og international handel med smågrise

Bonusgrisen AmbA, Vejen

Målrettet og resultatorienteret sælger og indkøber til andelsselskab for svineproducenter.

Vil du være med til at sikre medlemmerne af Bonusgrisen AmbA og øvrige leverandører en god service og en god pris for deres grise? Kan du være bindeleddet mellem købere og sælgere, både nationalt og internationalt, og samtidig finde nye leverandører og aftagere? Så kan du være den Trader, vi søger for Bonusgrisen AmbA, der er et søsterselskab til indkøbsforeningen B2B Bonus.

Som Trader hos Bonusgrisen får du enderne til at nå sammen mellem de leverandører og køberne af de grise, leverandørerne producerer. Du koordinerer løbende køb og salg af grise både nationalt og internationalt, hvilket indebærer priser, mængder, tidspunkter og transport. Samtidig arbejder du opsøgende for at udvide kredsen af både leverandører og aftagere.

Personlig kontakt og godt samarbejde

Bonusgrisen er et søsterselskab til B2B Bonus, en indkøbsforening for svineproducenter med ca. 120 medlemmer. Selskabet blev stiftet i 2007 med det formål at opnå de bedste priser og mindste omkostninger for foreningens medlemmer og leverandører, der omsætter smågrise, slagtesvin og slagtesøer på det danske marked og i udlandet. Den personlige kontakt og det gode samarbejde med leverandørerne er omdrejningspunktet for Bonusgrisens aktiviteter og dermed også for dig som trader.

Struktureret købmand med gode forhandlingsevner

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Måske er du agronom, landmand eller kommercielt uddannet, og du har gerne kendskab til landbrugssektoren - og gerne til svineavl. Vigtigt er det til gengæld, at du har gode forhandlingsevner og sans for godt købmandsskab, og at du kan arbejde struktureret målrettet og resultatorienteret.

Du har både analytiske evner og forretningsforståelse, og du har respekt og forståelse for andre mennesker. Udover dansk kan du kommunikere både mundtligt og skriftligt på engelsk og gerne i et vist omfang på tysk. Du får reference til direktøren og bliver en del af en organisation, der arbejder hårdt for at lave bæredygtige handler for medlemmer og leverandører.

Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Bonusgrisen AmbA

Bonusgrisens formål er at handle avancefrit med medlemmer og ved fælles afsætning at tjene penge til hver enkelt andelshaver, bl.a. ved at foretage fælles afsætning af andelshavernes eller andres produktion af smågrise, svin og søer/orner i levende, slagtet eller forædlet stand til gavn for andelshaverne.

 

Tip en venDetaljer

POULSEN is looking for a Senior Structural Calculation Engineer

VL Staal, Esbjerg and Beirens, Buzançais, FrancePubliceret Wednesday, September 8, 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

POULSEN is looking for Senior Engineer for leading international steel manufacturer

Poujoulat Heating and Power division of the Poujoulat Group

Workplace VL Staal a/s, Denmark or Beirens, France

Quality conscious Senior Structural Calculation Engineer for market leading industrial chimney manufacturer

Do you want supervisory and management responsibility of the calculation engineers in an executive position at both Danish company VL Staal a/s and French sister company Beirens in the Poujoulat Heating and Power Division? Can you validate the calculation methodology and participate in the design of construction installations globally? Then you could be the Senior Structural Calculation Engineer at the heart of this international group of companies, based in either Denmark or France.

As Senior Structural Calculation Engineer for both Beirens in France and VL Staal in Denmark you will supervise structural calculation at both sites and ensure compliance with European regulations. Furthermore, you will define and validate the calculation methodologies, be responsible for the planning and quality of deliverables, and carry out piloting studies. In this executive position you will supervise a team of technicians and engineers in both Denmark and France, and your base will depend on your geographical origin and preference.

Market leading manufacturers

Poujoulat Heating and Power is the European market leader in metal chimney systems for the industrial and energy sector for new build and renovation. With strong and shared values at the heart of the company. The Poujoulat Group adventure is created around human values, simple and essential: innovate, invest, protect, develop.

The Danish subsidiary VL Staal a/s is one of Europe’s leading manufacturers of freestanding steel chimneys. Design, construction, and production all take place in Esbjerg, Denmark. This ensures optimal coordination between the individual areas of expertise and departments and optimal quality for the customer. The French subsidiary Beirens in addition holds extensive knowledge on acoustic treatment as well as vibration loading treatment. Beirens is also complementary to chimneys manufacturing horizontal exhausts.

Natural authority and professional skills

You have a mechanical or general engineering background with a focus on mechanics and at least five years of experience in a steel structure design office. You are fluent in English and German, and knowledge of French would be a benefit. Through your natural authority and professional skills, you instill respect and credibility around you. You are a capable and results-oriented planner and organizer with solid human qualities and entrepreneurial skills.

With your enthusiasm and energy, you will join two development-oriented and highly specialized organizations in an international group of companies. This international position involves regular travel between sites to supervise, assess and train the teams in both Denmark and France.

Application and contact

For further information please contact POULSEN at +45 75 39 34 31. All inquiries and application are processed confidentially and will be forwarded to the companies only by appointment.

POULSENs klient: look at the following pages:

https://www.heating-and-power.com

https://www.poujoulat.group/en/

 

Tip en venDetaljer

POULSEN søger Salgs- og projektingeniør for COLT, Esbjerg

COLT, EsbjergPubliceret 8. september 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

CO & LT, Esbjerg

Salgs- og projektingeniør til design, salg og projektering af brandventilation og afskærmning.

Vil du være en del af en spændende virksomhed med speciale i brandventilation, naturlig ventilation og solafskærmning? Kan du med din faglige dygtighed og målrettede tilgang designe og sælge tekniske løsninger til byggeriet? Så kan du være den salgs- og projektingeniør, vi søger til COLT i Esbjerg. Du vil naturligvis blive grundig oplært.

Som salgs- og projektingeniør COLT får du, efter indkøring, ansvaret for salg af tekniske kvalitetsløsninger inden for brandventilation, naturlig ventilation og solafskærmning til byggeriet. Dine opgaver omfatter design af løsningerne, tilbudsgivning og kontrakter samt levering af færdige projekter. Dermed får du en både central og alsidig rolle i en spændende og specialiseret virksomhed, hvor du refererer direkte til indehaverne.

Erfaren kvalitetsleverandør

CO & LT har 25 års erfaring i rådgivning og salg af COLT Internationals produktprogram inden for ventilation og afskærmning. Virksomheden leverer alt fra rådgivning og design af løsninger til levering af de nødvendige produkter og montage af færdige projekter inklusive de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Dygtig tekniker med forretningsforståelse

Du har en uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende, og du har måske erfaring med relevante opgaver i forløbet fra salg over projektering til levering af færdige projekter.

Med din faglige dygtighed og klare kommunikation, skaber du respekt og troværdighed om din person. Du er vedholdende, struktureret og målrettet i din måde at arbejde på, og du har både gode analytiske evner, forretningsforståelse og sans for kvalitet. Du kommunikere på både dansk og engelsk på et godt niveau, og som person er du sympatisk og respektfuld over for andre mennesker.

Du får en nøglerolle i en virksomhed med mange års erfaring og fokus på kunder, kvalitet og brandsikkerhed.

Ansøgning og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om CO & LT

CO & LT ApS arbejder med løsninger indenfor brandventilation og naturlig ventilation samt specialløsninger til solafskærmning. Virksomheden har arbejdet med Colt Internationals brede produktprogram i 25 år og tilbyder gode råd i designfasen, levering af de nødvendige produkter samt montage. COLT er certificeret til projekter indenfor mekanisk og termisk brandventilation.

Om POULSENs klient: Se mere på https://www.coltinfo.dk/

 

Tip en venDetaljer

Tjener til Danmarks ældste kro

Bromølle Kro, JyderupPubliceret 19. august 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Tjener til Danmarks ældste kro

Bromølle Kro, Jyderup

Tjener med erfaring og smittende smil til smukt beliggende, historisk kro fra 1198.

Vil du være en del af holdet på Danmarks ældste kro og have mulighed for at sætte dit præg på den fortsatte udvikling? Har du mindst to års erfaring, en rimelig viden om gastronomi og vine og lyst til at lære unge mennesker op i faget? Så kan du være den tjener, vi virkelig gerne vil finde til Bromølle Kro.

Som tjener på Bromølle Kro træder du direkte ind i historien, men det betyder ikke, at tiden står stille. Tværtimod. Kroen fra 1198 er stadig i udvikling, og lige nu går tingene stærkere end nogensinde. Derfor kan du med dine mindst to års erfaring med a la carte, selskaber, kurser og hotel gå direkte ind i tjenerteamet, hvor du sammen med dine dygtige kolleger sætter gæsten i højsædet og desuden har overskud til at lære fra dig til dine yngre kolleger.

Spændende historie og moderne kro

Bromølle har været kro siden 1198 og har selvfølgelig en lang og spændende historie. Den sætter du dig ind i, ligesom du naturligvis gør det med menuerne, omgivelserne og alt det, kroen ellers har at byde på. Alt sammen for, at du kan give gæsterne en fantastisk oplevelse af dette smukke, historiske sted og det fantastiske køkken, der blander det traditionelle danske med det nye nordiske. Bromølle Kro byder hvert år tusindvis af gæster velkommen, både i restauranten og til selskaber, kurser og konferencer.

Smil og indsats betaler sig

Din erfaring og din smilende, omgængelige tilgang til arbejdet bliver selvfølgelig belønnet. Du får et attraktivt og afvekslende job med gode kolleger, der hjælper hinanden. Derudover er du sikret en god løn, fri hver anden weekend og medindflydelse på den fortsatte udvikling af den traditionsrige kro. Der bliver med andre ord sat pris på både din indsats og dine input.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Bromølle Kro

Bromølle Kro er med sin over 800 år lange historie Danmarks ældste. Kroen har en hyggelig restaurant og tre selskabslokaler, der kan rumme fra 20 til 200 gæster. Desuden er der 30 dobbeltværelser med forskellig indretning.

Tip en venDetaljer

Driftsøkonom og rådgiver til solskinsøens landbrug

Bornholms Landbrug & Fødevarer, AakirkebyPubliceret 21. juni 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Initiativrig og engageret rådgiver med lyst til at udvikle landbruget på Danmarks skønneste ø.

Kan du skabe bundlinje for landbrug og fødevarevirksomheder gennem personlig samtale og engageret rådgivning? Vil du være med til at udvikle et erhverv og en organisation i det absolut smukkeste hjørne af Danmark? Og er du og din familie klar til at springe i Østersøen? Så er du måske den driftsøkonom, vi søger til Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

Jobbet som driftsøkonom hos Bornholms Landbrug & Fødevarer er et regulært Kinderæg: Du kommer til at bo og arbejde på hele Danmarks solskinsø, du bliver en del af en den spændende danske fødevarebranche og dermed en væsentlig del af både den økonomiske og bæredygtige udvikling af samfundet, og du får en spændende stilling med mulighed for at udvikle både dig selv, dine kunder og din arbejdsplads. Det er hele tre ting på én gang.

Selvstændig stilling i stærk organisation

Bornholms Landbrug & Fødevarer er øens organisation og rådgivningsvirksomhed for landmænd og fødevareproducenter. En virksomhed i konstant udvikling med det klare formål at styrke forretning og bundlinje for kunderne gennem kvalificeret rådgivning, ikke mindst økonomisk. Som driftsøkonom ser du forbedringspotentialet hos kunderne og hjælper dem med at indfri det.

Lyttende og engageret

Du har en uddannelse som jordbrugsøkonom, agrarøkonom eller en baggrund som revisor, erhvervskunderådgiver eller lignende. Praktisk kendskab til landbruget samt erfaring som rådgiver og leder er fordele, men ikke betingelser. Til gengæld skal du have et godt kendskab til driftsøkonomi, årsrapporter, budgetter og opfølgning og kunne løse komplekse driftsøkonomiske opgaver i tæt samarbejde med kunden. Derfor mestrer du den personlige samtale og kan både lytte og tale.

Hjælp til at ta’ springet

Og ja, jobbet er på Bornholm. Og ja, det kan være noget af et spring. Men du skal ikke springe alene. Der er hjælp at hente til både flytning, bosætning og til at finde arbejde til din eventuelle bedre halvdel - og så er det billigt at bo skønt på Bornholm. Sidst, men ikke mindst, venter dig et spændende job i en virksomhed med fokus på trivsel, anerkendelse, udvikling og respekt.

Information og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Bornholms Landbrug og Fødevarer Bornholms Landbrug & Fødevarer er en landbrugsfaglig organisation der varetager de ca. 700 medlemmers faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser. Desuden er vi en virksomhed med 30 ansatte, der primært rådgiver landmænd og fødevareproducenter og i en vis udstrækning andre SMV’er. Bornholms Landbrug & Fødevarer er medlem af Landbrug & Fødevarer. Læs mere om organisationen og virksomheden på blf.dk

Tip en venDetaljer

Bogholder / Økonomiassistent

Henrik Skov Christensen A/SPubliceret 17. juni 2021
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

Bogholder / Økonomiassistent til transportvirksomhed med fokus på fleksibilitet og kvalitet.

Har du en stærk økonomisk baggrund, og kunne du tænke dig at arbejde bredt inden for bogholderiets opgaver? Arbejdsopgaverne spænder bredt, fra administration og optimering af kreditor- og debitorbogholderi, herunder kontrol af salgsordrer, kilometerregnskaber, bankafstemninger, og evt. momsindberetninger, samt bistå med diverse afstemninger ved månedsafslutninger?

Du bliver en del af økonomi-/administrationsafdelingen i en transportvirksomhed, der ser kundeservice og et godt internt arbejdsmiljø, som hinandens forudsætninger.

Din professionelle baggrund

Du har en relevant baggrund/uddannelse som bogholder eller revisorassistent. Du har erfaring med at håndtere ovennævnte områder, gerne fra transportbranchen eller anden driftsorienteret virksomhed. Du har et godt IT-kendskab (MS Office - specielt Excel og MS Dynamics NAV). Du behersker dansk og engelsk på et godt niveau.

Din personlige baggrund

Med din autoritet og faglige dygtighed skaber du en naturlig respekt omkring dig. Du er vedholdende og struktureret i din arbejdsform og besidder et godt overblik, hvilket også gør dig i stand til at bevare roen i pressede situationer. Du har en naturlig respekt for andre mennesker og sætter en ære i at overholde aftaler og deadlines og i at sikre kvalitet og god service både internt og eksternt. Dermed bliver du en del af det gode samarbejde på tværs af en organisation præget af tillid og ansvar. 

Information og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om Henrik Skov Christensen A/S

Henrik Skov Christensen A/S er en transportvirksomhed beliggende i Esbjerg. Virksomheden har eksisteret siden 2007 og råder i dag over 82 trækkere. Der er 11 ansatte i Danmark 5 i Rumænien og desuden repræsentation i Tyskland. Henrik Skov Christensen A/S tilbyder mange forskellige typer transporter, eksempelvis dag-til-dag leveringer, farligt gods (ADR), Fulload, samt partlæs i Danmark og meget mere. Virksomheden fokuserer på et godt og fleksibelt samarbejde med kunderne og et tillidsfuldt, internt arbejdsmiljø. Se mere om virksomheden på www.hschristensen.dk

Tip en venDetaljer

Regnskabsassistenter og revisorassistenter med praktisk erfaring fra et revisionskontor

KoldingPubliceret 10. maj 2021
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Vi har travlt og søger medarbejdere, der har blik for detaljen samt interesse i at arbejde i en virksomhed, hvor værdierne er åbenhed, ærlighed, nærhed og ansvarlighed.

Ud over en faglig uddannelse som revisor-/regnskabsassistent har du flere års praktisk erfaring fra et revisionskontor eller et landbrugscenter.

Som person kan du både arbejde selvstændigt og i teams med fokus på "kunden i centrum" samt have lyst til at bruge digitale løsninger i din arbejdsdag.

Vi tilbyder et spændende job fyldt med udfordringer - både fagligt og personligt, hvor du også deltager aktivt i relevant efteruddannelse.

Kolding Herreds Landbrugsforening er en dynamisk og fleksibel arbejdsplads, hvor du har mulighed for skabe din egen platform med stor grad af frihed til at tage selvstændige beslutninger.

Regnskabsassistenter med fokus på landbrug

Som regnskabsassistent omfatter dine arbejdsområder regnskabsarbejdet for en gruppe større kunder hovedsageligt inden for landbrugssektoren.

Du arbejder uproblematisk i Ø90 og Summax og har erfaring med udarbejdelse af moms-, års- og skatteregnskaber. Du vil også arbejde med bogføring og controllerfunktion både på kontoret og ude hos kunden.

I samarbejde med den kundeansvarlige revisor får du et selvstændigt ansvar for din egen kundeliste.

Som regnskabsassistent skal du også kunne jonglere eventuelle administrative opgaver for kunden.

Revisorassistenter med fokus på byerhverv og selskaber

Som revisorassistent omfatter dine arbejdsområder regnskabsarbejdet for hovedsageligt virksomheder i byerhverv.

Dit ansvarsområde dækker udarbejdelse af årsregnskaber i både personligt- og selskabsregi. Derudover har du også ansvar for udarbejdelse af moms- og skatteregnskaber samt bogføring ude hos kunden eller på kontoret.

Vi bruger bl.a. systemerne Ø90, Caseware og e-conomic til vores selskaber.

I samarbejde med den kundeansvarlige revisor får du et selvstændigt ansvar for din egen kundeliste. Som revisorassistent skal du også kunne jonglere med eventuelle administrative opgaver for kunden.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Kolding Herreds Landbrugsforening består af 75 medarbejdere, der tilbyder kompetent rådgivning og sparring inden for bl.a. økonomi, skat, ejendom og jura, planteavl og miljø, samt husdyrbrug til kunder inden for både landbrug og øvrige erhverv. Læs mere om KHL på www.khl.dk.

Tip en venDetaljer

Planteavlsrådgiver til stærkt team i progressiv virksomhed

LandboSyd, AabenraaPubliceret 15. juni 2020
Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Primær planteavlsrådgiver og sparringspartner for en kundeportefølje med salgsafgrøder.

Vil du være med til at optimere markdrift, produktionsøkonomi og bundlinje for professionelle planteavlsbrug? Er du en udadvendt og imødekommende sparringspartner? Så kan du være den rådgiver, vi søger, til det stærke, faglige planteavlsteam hos LandboSyd, der servicerer det professionelle landbrug i hele Syddanmark.

Du bliver primær planteavlsrådgiver for en kundeportefølje med salgsafgrøder, hvoraf nogle praktiserer reduceret jordbearbejdning. Dine opgaver omfatter både individuel rådgivning, og rådgivning i ERFA-grupper samt planlægning og formidling.

Alsidig rådgivning til det professionelle landbrug

Du bliver en del af et stærkt team i en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed i vækst.

LandboSyd står stærkt på digitalisering og den teknik, der i dag anvendes i landbruget. Virksomheden servicerer det professionelle landbrug med rådgivning indenfor økonomi, skat, strategi, planteavl, kvæg- og svineproduktion, HR, jura og miljø.

Rådgivning, planlægning og formidling

Udover rådgivning omfatter dine opgaver bl.a. mark- og sædskifteplanlægning, gødnings- og sprøjteplanlægning, indberetninger til Landbrugsstyrelsen, formidling i faglige artikler og indlæg på landmandsmøder samt udvikling af den faglige rådgivning.

Udadvendt holdspiller med solid erfaring

Derfor er du uddannet jordbrugsakademiker eller jordbrugsteknolog og har solid erfaring fra rådgivningsbranchen, grovvarebranchen eller lignende. Du er en udadvendt holdspiller med en imødekommende personlighed, og du sætter pris på kollegial sparring. Du prioriterer videndeling og tværfaglig sparring med fokus på kundens bundlinje.

Hos LandboSyd får du 150 gode kollegaer, der prioriterer en uformel omgangstone i en travl hverdag. Du får et job med frihed til selv i en vis udstrækning at planlægge tid og opgaver samt gode muligheder for videreuddannelse. Vi tilbyder attraktivt ansættelsesforhold med god pension og flotte kontorfaciliteter med kantine og fitnessrum.

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Tip en venDetaljer

JobAgent

Tilmeld dig JobAgenten, og modtag stillingsopslag, som matcher dine præferencer, så snart de bliver slået op.

Er der ikke en ledig stilling som matcher dine kompetencer, er du velkommen til at oprette dig i en af vores JobAgenter. Så vil du automatisk modtage en mail, hvis vi slår en stilling op, som kunne have interesse for dig.