Chef for ESG og bæredygtig udvikling til stærk erhvervsorganisation

GRAKOM, Odense, POULSEN

Chef for ESG og bæredygtig udvikling til stærk erhvervsorganisation

GRAKOM, Odense

Brænder du for ESG og bæredygtig udvikling? Vil du være med til at udvikle virksomheder i den grafiske branche og kommunikationsindustrien og sikre gode rammevilkår? Vil du være en del af kommunikationsindustriens erhvervsorganisation og videnshus? Så er du måske den chef til rådgivnings- og udviklingsafdelingen for ESG og bæredygtig udvikling, vi søger til GRAKOM.

GRAKOMs medlemmer er stærkt engagerede og motiverede i spørgsmål om miljø og klima. Det afspejler sig også i hverdagen, og derfor søger erhvervsorganisationen en chef til sin rådgivnings- og udviklingsafdeling for ESG og bæredygtig udvikling.

Afdelingen består for øjeblikket af seks medarbejdere. Med afsæt i GRAKOMs ESG-kodeks gør erhvervsorganisationen det muligt for grafiske virksomheder og deres underleverandører at sætte konkrete mål og systematisk arbejde med ESG- og CSR-forhold. 

Som chef kommer du til at stå i spidsen for udvikling og salg af afdelingens medlemsrettede og brugerbetalte ydelser, fundraising og projektansøgninger. Du deltager i afdelingens brugerbetalte opgaver og udvikling af nye ydelser inden for miljø og klima til gavn for medlemsvirksomhederne. 

Du får budgetansvar, der både hviler på at indfri medlemsvirksomhedernes forventninger til GRAKOMs rammepolitiske aktiviteter og medlemsservice og på at løse individuelle brugerbetalte ESG-opgaver i konkurrence med andre rådgivere. 

Du analyserer og vurderer ny lovgivning nationalt og internationalt samt formidler denne viden. Du varetager afdelingens aktiviteter i forbindelse med arbejdsmiljøforhold, som er betinget af, at GRAKOM er en arbejdsgiverforening og overenskomstpart. Du leder og tilbyder faglig sparring til medarbejderne i tæt samspil med rådgivningschefen på området.  

En attraktiv erhvervsorganisation i udvikling
GRAKOM tilbyder et engageret og imødekommende team af kolleger, og et højt fagligt niveau med vægt på grundighed og solid dokumentation. Du kommer dagligt til at arbejde med GRAKOMs koncepter inden for hele ESG-området og ikke mindst mulighed for at bygge oven på din erfaring som rådgiver og samarbejdspartner for både små og store virksomheder.

Du får mulighed for at bruge din praktiske erfaring gennem deltagelse i konkrete virksomhedsopgaver og udviklingsprojekter, som du sandsynligvis ikke vil få mulighed for hos mere traditionelle, kommercielle rådgivere. Og du får en arbejdsdag i gode kontorfaciliteter på havnen i Odense i et arbejdsmiljø kendetegnet ved, at man gør hinanden bedre og ser udvikling og nye ideer, som noget man forpligter hinanden til.

Forretningsorienteret tilgang
Du kommer med en solid erfaring som fx rådgiver, konsulent, ingeniør - gerne med relevant teoretisk baggrund inden for miljøplanlægning eller anden naturvidenskabelig retning. Du har en forretningsorienteret tilgang med erfaring i at have budgetansvar, og du har god forståelse for ESG-værdiskabelse, det regulatoriske landskab og rapporteringskrav. 

Du har erfaring med at løse mange forskellige typer af opgaver for kunder samt at fungere som sparringspartner i virksomheder, der varierer i størrelse og branche.  Du har lyst og stærke evner til at formidle i skrift og tale. 

Du er motiveret af kontinuerlig faglig udvikling og deling af viden inden for ESG, ligesom du har motivation og evne til at lede en afdeling og arbejde effektivt samme med både kolleger og virksomheder.

Ansøgning og kontakt
For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om GRAKOM
GRAKOM er landets største erhvervsorganisation inden for den grafiske branche og kommunikationsindustrien. Som videnshus giver erhvervsorganisationen medlemmerne optimal viden om branche-, miljø- og arbejdsgiverforhold og sikrer virksomhederne de bedst mulige betingelser for vækst. GRAKOM tæller ca. 450 medlemsvirksomheder inden for den grafiske branche og kommunikationsindustrien. I sekretariatet er der 22 medarbejdere, der bl.a. tæller rådgivere inden for ESG, klima, miljø og produktion, jurister, økonomer og journalister. 
Læs mere på www.grakom.dk.

Tip en venAndre stillinger