Direktør for ambitiøs brancheforening

DM&E, Vejle, POULSEN

Direktør for ambitiøs brancheforening

DM&E, Vejle

Relations- og kommunikationsstærk branchedirektør til spændende medlemsforening.

Vil du være med til at bane vejen for virksomheder, der skaber fremskridt, fornyelse og vækst? Kan du motivere og inspirere medlemmer og medarbejdere i en stærk brancheorganisation samt lede og udvikle foreningen? Brænder du for at samle og formidle viden, der styrker både mennesker og forretning? Så er du måske den branchedirektør, vi søger til DM&E. 

Som branchedirektør for DM&E får du ansvaret for at lede og udvikle foreningen med 18 medarbejdere og flere end 700 medlemsvirksomheder, som er maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skoventreprenører. I tæt samarbejde med bestyrelsen og den øvrige ledelse udarbejder og implementerer du de strategier, der fremmer DM&E’s udvikling og medlemmernes konkurrencekraft. 

DM&E leverer viden, værktøjer, rådgivning og netværk til medlemsvirksomhederne. Som direktør repræsenterer du DM&E i forhold til alle relevante interessenter, som omfatter både eksisterende og potentielle medlemmer, samarbejdspartnere, myndigheder og politikere. Du er, sammen med chefkonsulenterne, foreningens stemme og ansigt i pressen og i offentligheden. Derfor er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer og kan kommunikere klart i både skrift og tale. Det overordnede formål med dit arbejde er at styrke DM&E’s position som brancheforening ved at udvikle medlemsfordele, tiltrække nye medlemmer og varetage medlemmernes interesser i forhold til både myndigheder, kunder og det politiske system.

En forening, der flytter verden fremad

Med udgangspunkt fra kontoret i Vejle tilbyder DM&E viden, værktøjer og netværk, der styrker medlemsvirksomhedernes konkurrenceevne og arbejdsbetingelser. I praksis betyder det bl.a. facilitering af netværk og kurser, direkte dialog med myndigheder og politikere omkring branchens rammebetingelser, faglig rådgivning, sparring og formidling af viden samt specialtilpassede værktøjer som forsikringer, garantiordninger og forskellige applikationer.

Ledelseserfaring og gennemslagskraft

Du har en solid ledelseserfaring og en tydelig gennemslagskraft i det strategiske arbejde og i den direkte formidling af viden og budskaber til forsamlinger, politikere, medier og medlemmer. Du har god forståelse for virksomhedsdrift, og det er en fordel, hvis du har kendskab til skov-, maskinstations-, landbrugs- og entreprenørbranchen, herunder forståelse for teknologiske fremskridt, lovgivning og markedstendenser. Som leder er du god til at motivere selvledende medarbejdere og skabe et fællesskab om foreningens værdier. Du har en personlighed, der skaber tillid, og du har lyst til at være inspirator på medlemsmøder. Du er god til at skabe netværk og relationer og trives med at gøre din stemme hørt og din indflydelse gældende til gavn for DM&E og medlemsvirksomhederne. 

Ansøgning og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt POULSEN på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Om DM&E

DM&E er brancheorganisation og videnscenter for maskinstations-, entreprenør-, kloakmester- og skoventreprenørvirksomheder. Flere end 700 medlemsvirksomheder er tilknyttet organisationen, som har 18 ansatte i Vejle og 14 lokalforeninger fordelt i hele landet. DM&E’s mål er, gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning, at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Tip en venAndre stillinger